Zárókoncertek és ünnepi megemlékezések a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolában

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 10 fő helyszínen – Beregszászban, Csepében, Tiszapéterfalván, Kisgejőcön, Nagyberegen, Nagydobronyban, Nagyszőlősön, Rahón, Técsőn, Ungváron – valósította meg zárókoncertjét és ünnepi megemlékezését június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. Az összetartozás táncát közel 2000 gyermek táncolta el.

Csepében, a Csepei Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 175 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Sápi Sándor, a Tiszapéterfalvai Kistérség polgármesterhelyettese, Fudella Andzselika, a Tiszapéterfalvai Kistérség Oktatási és Művelődési Osztályának a vezetője, Hevesi Miklós, a KMKSZ Szőlősgyulai Alapszervezetének elnöke, Grigorják Natália, a Csepei Középiskola igazgatónője, főtisztelendő Ábrány Krisztián, a Csepei Görögkatolikus Egyházközség parókusa.

A jelenlévőket Trescsula Mária, a Tulipán Tanoda csepei koordinátora köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Csepéből, Akliról, Nevetlenfaluról, Gyuláról és Szászfaluból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 330 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orczi Róbert gazdasági vezető a Beregszászi Magyar Konzulátus képviseletében, Dr. Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya, Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, Dr. Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány Igazgatóasszonya, Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója, Kóré Dóra, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatónője.

A jelenlévőket Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Orczi Róbert gazdasági vezető köszöntötte. A köszöntőt követően a Tulipán Tanoda Beregszászi művészeti iskola, valamint a Tulipán Tanoda beregszászi járás kihelyezett szakköreinek növendékei a Rákóczi-főiskola udvarán adták elő az összetartozás táncát. Majd pontban 16 óra 32 perckor a trianoni békediktátum aláírásának percében megkondultak az összetartozás békeharangjai.

„A mi kultúrkörünkben a harang temeti a holtakat, a lelki üdvükért szól, és hívja az élőket. Különösen igaz ez a mai napon, hiszen megkérdezésünk nélkül, 1920-ban egy országot temettek, de nem a nemzetem. Egy országot, amely több részre lett vágva, de a nemzet megmaradt. Együtt van. Azonban ez a harang ma szól a háború áldozataiért is, különösen a gyermekekért. Ezért ma előttük is fejet hajtottunk, és a harang értük is szólt. De a harang hívja az élőket is. Hívja, mert az élet élni akar. És a harang értetek is szól, akik ma itt vagytok. Ma ezt is ünnepeljük. Ünnepeljük az összetartozás táncával, és mindazzal, amit a Tulipán Tanoda keretében egy éven át megtanultatok”

– emelte ki Orosz Ildikó elnökasszony. Majd kifejtette, hogy az összetartozás tánca egy Szlovákiából induló kezdeményezés, melyhez csatlakozott a Tanoda is.

„Ez a tánc jellegzetes, mert nem csak magyar elem van benne, hanem minden más, itt élő nép táncának az elemét is felfedezhetjük. Ez a tánc egy jelképes tánc mindazok számára, akik egy sorsközösségre vannak ítélve”

– tette hozzá.

Az ünnepi megemlékezést követően a főiskola Átriumában került sor a Tanoda zárókoncertjére, ahol a jelenlévőket Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója köszöntötte.

„A nemzeti összetartozás táncával egy felvidéki kezdeményezéshez csatlakoztunk – melyre Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket –, amely szerint a mai nap, határon innen és túl, a tánc ereje hirdeti a nemzeti összetartozásunkat, amely legfontosabb záloga megmaradásunknak és gyarapodásunknak itt, szülőföldünkön”

– hangsúlyozta, majd köszönetet mondott a főiskola és a magyar kormány támogatásáért.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Beregszászból, Gátról, Gútról, Jánosiból, Balazsérról, Beregardóból, Haláborról, Badalóból, Mezőgecséből, Tiszacsomáról, Macsoláról, Sárosorosziból, Benéből, Nagymuzsalyból és Asztélyból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak. Láthattunk és hallhattunk többek között rábaközi játékokat és táncokat, magyar népdalcsokrot, népi gyermekjátékokat, és népi hangszeres produkciókat.

Péterfalván, a Tiszapéterfalvai Református Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 523 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó elnökasszony, Virág Gréta, a Tiszapéterfalvi KMKSZ alapszervezetének elnöke, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A programot Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Tiszapéterfalváról, Salánkról, Mátyfalváról, Verbőcről, Feketepatakról, Forgolányból, Tiszabökényből, Batárról, Tiszakeresztúrról, Tiszaújlakról, Tiszaújhelyből, Karácsfalváról, a Fancsiki Tulipán Tanodából és a Tiszaújhelyi Tulipán Tanodából érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Kisgejőcön, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 173 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Papp Ferenc konzul, Orosz Ildikó elnökasszony, Zseliczky István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Kisgejőci alapszervezeti elnöke, Bogáti Eleonóra, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatója, a rendezvény házigazdája, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg, majd Papp Ferenc konzul köszöntötte az egybegyűlteket.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Kisgejőcről, Császlócról, Nagygejőcről, Palágykomorócról,, Sislócról, Gálocsról, Rátról, Botfalváról, Bátfáról és Pallóról érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Nagyberegen, a Nagyberegi Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 140 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó elnökasszony, Derceni Katalin, a Kígyósi Elemi Iskola igazgatója, Nagy Renáta, a Beregújfalui Gimnázium igazgatója, Szóka Krisztina, a Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda vezetője, Kopor Zoltán, a Szikura József Botanikus Kert igazgatója, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg, a megjelenteket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Nagyberegről, Kigyósról, Beregújfaluból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Nagydobronyban, a II. RF KMF Egán Ede Nagydobronyi Szakképzési Központjában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 139 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Kuti László konzul, aki köszöntötte a megjelenteket.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Nagydobronyból, Barkaszóról, Szernyéről, Csongorról, Kisdobronyból és Tiszaágtelekről érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Nagyszőlősön, a Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskolában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 100 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Bodnár Zsolt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében, Nyibilevics Mónika, a Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola jövendőbeli igazgatóasszonya, a rendezvény házigazdája, Milován Sándor, a KMKSZ jelenlegi tiszteletbeli elnöke, a Nagyszőlősi 3.számú Perényi Zsigmond Középiskola alapítótagja, Magyar Gergely atya, a Nagyszőlősi Római Katolikus Egyház plébánosa, Molnár Lóránt tiszteletes, a Nagyszőlősi Református Egyház lelkésze, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A jelenlévőket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskolában kihelyezett szakkörének tanulói eltáncolták az összetartozás táncát.

Rahón, a Rahói Magyar Házban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 74 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Brána Erika, a KMKSZ Rahói Alapszervezetének ügyvezető alelnöke.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Rahóról, Kőrösmezőről, Gyertyánligetről és Terebesfejérpatakról érkeztek– bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Técsőn, a Técsői Hollósy Simon Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 120 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kegyes Katalin, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Técsői Alapszervezetének képviseletében, Pávlik Tünde, a Técsői Hollósy Simon Líceum igazgatóasszonya, a rendezvény házigazdája, Szabó Gabriella, a Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezet elnökhelyettese, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A jelenlévőket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Técsőről, Aknaszlatináról, Husztról és Bustyaházáról érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

Ungváron, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 140 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Albertné Simon Edina konzul asszony, Orosz Ildikó, elnökasszony, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnöke, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatónője, a rendezvény házigazdája, Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója, Kóré Dóra, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója, Dzjámkó Viktória, a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolájának és Óvodájának vezetőnője, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg. A jelenlévőket Albertné Simon Edina konzul asszony köszöntötte.

Majd az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola tanulói és a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolája diákjai közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tulipán Tanoda ungvári növendékei bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultakat.

A program végén Kepics Andzselika igazgatónő megköszönte a Tulipán Tanoda munkatársainak munkáját, valamint a szülőknek a bizalmat, hogy a Tanoda szakköreit választják. Áldott és békés nyarat kívánva mindenkinek!

 Forrás: Kurmay Anita, kmf.uz.ua

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük