Kik vagyunk

2016-ban kezdte meg működését a Kárpátaljai Népi Zenede a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapításában A Pro Cultura Subcarpathicával szoros együttműködésben. A Zenede tevékenysége kibővült, bevonzva a környéken közel élő és munkálkodó népzenészeket oktatói körébe. Ukrajnában hivatalos bejegyzésre Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola néven 2018-ban került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapításában. Miután kitiltották a Petőfi programot Kárpátaljáról, a Tulipán Tanoda vette át a Petőfi program szerepét Kárpátalján, amit intézményisítettünk, kibővítettünk, kiszélesítettünk. A Tanoda felvállalta az autentikus magyar népi értékek népszerűsítését és továbbadását a fiatalabb generációknak, a gyermekeket a szervezett népzene- és néptáncoktatás felé irányítva Kárpátalján.

A Tulipán Tanoda fő feladatának tartja a magyar népművészeti értékek, a népi hagyományok, a népzenei kultúra ápolását, megőrzését, továbbadását a felnövekvő nemzedéknek. A Tulipán Tanoda hálózata 2022 óta jelentősen kibővült.

A Tulipán Tanoda hálózatán belül 3 alapfokú művészeti iskola működik, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. Művészeti iskoláinkban, kihelyezett szakköri foglalkozásainkon, melyek a Tulipán Tanodákban (Mátyfalva, Fancsika, Nagybereg, Csepe, Tiszaújhely) és Kárpátalja 75 településén működnek 2 342 gyermeket foglalkoztatunk 80 oktató segítségével. A szervezett foglalkozásainkon oktatóink által a gyerekeknek alkalma nyílik hangszereken tanulni (furulya, népi hegedű, gitár-tambura, harmonika, cimbalom, citera), népi ének és néptánc foglalkozásokon részt venni, valamint több helyszínen kézműves és szövő szakkörök is működnek. A kárpátaljai magyarlakta települések óvodai csoportjaiban általunk a gyerekek megismerkedhetnek a magyar népi játékokkal.

A Tulipán Tanoda hálózatának működése a magyar kormány támogatásával valósul meg.